Translate:
Budownictwo
i architektura
Strona główna / Budownictwo i architektura / Budownictwo i Architektura

Budownictwo i architektura

Budownictwo i Architektura
pdf
Budowlane konsultacje i opinie urbanistyczne

karta nr: UMB270

Chcesz uzyskać podstawowe informacje lub skonsultować się w kwestiach prowadzenia postępowania administracyjnego z zakresu spraw budowlanych lub innych kwestii związanych z procedurami w sprawach budownictwa, a w sprawach szczególnie skomplikowanych uzyskać tzw. opinię urbanistyczną? Możesz skorzystać z usług wieloosobowych stanowisk ds. Konsultacji i Inicjatyw Lokalnych w Wydziale Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Informacje o procedurach niezbędnych dla realizacji inwestycji budowlanej można uzyskać:

1. telefonicznie pod numerami telefonów:

tel. 52 58 58 329

tel. 52 58 58 829

tel. 52 58 58 721

2. osobiście w Wydziale Administracji Budowlanej - ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz, bud. "A", II piętro - w celu uzyskania informacji, należy poinformować o tym pracowników Wieloosobowego Stanowiska ds. Konsultacji i Inicjatyw Lokalnych Wydziału Administracji Budowlanej, korzystając z telefonów znajdujących się na stojących na korytarzu stolikach, pod numerami: 8329, 8829, 8721  

 

 

W sprawach szczególnie skomplikowanych, w tym w przypadku niejednoznacznych ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, istnieje możliwość uzyskania tzw. opinii urbanistycznej.

Złóż wniosek o wydanie tzw. opinii urbanistycznej w urzędzie:

1. elektronicznie (za pośrednictwem platformy ePUAP)

2. listownie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy - Wydział Administracji Budowlanej, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz

3. osobiście w Kancelarii Wydziału Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz, bud. "A", II piętro, pok. 210

4. osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Wniosek o uzyskanie tzw. opinii urbanistycznej nie podlega opłacie skarbowej.

Wydział Administracji Budowlanej - Wieloosobowe Stanowisko ds. Konsultacji i Inicjatyw Lokalnych

ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz, bud. "A", II piętro

tel: (52) 58 58 329, (52) 58 58 829, (52) 58 58 721