logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Powrót do nazwiska po rozwodzie (USC-III.0143.5.1.2016)

Podstawa prawna

Art.59 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny  i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 682 t.j)

Wymagane dokumenty

  • Dowód osobisty (do wglądu)

  • Oryginał dowodu wpłaty 

Opłaty

Opłatę w   wysokości 11 zł należy uiścić na konto:

Urząd Miasta   Bydgoszczy

Wydział  Podatków i Opłat Lokalnych

Nr  52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 

Opłatę można uiścić u inkasenta (gotówką) przy ul. Grudziądzkiej 16 lub w opłatomacie (gotówką lub kartą) znajdującym się na   terenie urzędu.

Termin

Od ręki

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu   Cywilnego

Tryb odwoławczy

Nie   przysługuje

Dodatkowe informacje

Oświadczenie o powrocie po rozwodzie do nazwiska  noszonego przed zawarciem małżeństwa składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w  Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, budynek A, pokój 6, tel. 52 58 58 671, 52 58 58 693 52 58 58 692.

Obowiązek  informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują  się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018 roku.

Formularze do pobrania