Translate:
Sprawy
obywatelskie
Strona główna / Sprawy obywatelskie / Urząd Stanu Cywilnego
Sprostowanie aktu stanu cywilnego

karta nr: UMB123

Jeśli akt stanu cywilnego zawiera błędne dane, możesz wystąpić o sprostowanie błędu w akcie stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa lub zgonu). Tutaj wyjaśniamy, jak to zrobić.

1. Do wglądu aktualny dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport, jeżeli składasz wniosek osobiście

2. wypełniony i podpisany wniosek dostępny TUTAJ

3. Dowód opłaty skarbowej

1. Przez Internet. Wniosek możesz złożyć poprzez stronę obywatel.gov.pl. Pamiętaj o założeniu profilu zaufanego. W serwisie obywatel.gov.pl wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego złożysz korzystając z pisma ogólnego do Urzędu TUTAJ.

2. Osobiście w USC.

3. Listownie wysyłając wniosek na adres USC: 85-130 Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 9-15.

4. Zanim wystąpisz z wnioskiem o sprostowanie aktu stanu cywilnego skonsultuj się z pracownikiem USC.

Osoba, której akt dotyczy lub jej przedstawiciel ustawowy, osoba mająca interes prawny, prokurator. 

Opłata skarbowa wynosi 39 zł. Opłaty można dokonać przelewem na konto: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000, tytułem "sprostowanie aktu stanu cywilnego". Dowód opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Jeżeli to możliwe akt zostanie sprostowany niezwłocznie, w przypadku migracji aktów z innych urzędów do 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz, pokój 6, tel.: 52 58 58 692, 52 58 58 671, 52 58 58 693.

W przypadku wydania decyzji o odmowie sprostowania aktu, przysługuje ci prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Art. 35 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach  stanu cywilnego (Dz.U. 2022 poz 1681 t.j.)

Podstawą sprostowania aktu stanu cywilnego może być akt stanu cywilnego, zagraniczny dokument stanu cywilnego, uwierzytelniony  odpis lub reprodukcja archiwalnego aktu stanu cywilnego, jeśli stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej osoby lub jej wstępnych. Podstawą sprostowania aktu stanu cywilnego nie może być dokument tożsamości. Rozpatrzeniu podlega wniosek o sprostowanie aktu sporządzonego przez bydgoski USC.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (RODO-TUTAJ)

Odpis aktu stanu cywilnego
Odpis zupełny aktu stanu cywilnego po sprostowaniu