Translate:
Sprawy
obywatelskie
Strona główna / Sprawy obywatelskie / Urząd Stanu Cywilnego
pdf
Uznanie ojcostwa dziecka poczętego lecz nieurodzonego

karta nr: UMB88

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa może być złożone jeszcze przed urodzeniem się dziecka, w czasie trwania ciąży, w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego.

Matka i ojciec dziecka.

Dokumenty tożsamości rodziców dziecka (dowód osobisty lub paszport).

Umówić się na wizytę w Urzędzie Stanu Cywilnego telefonicznie pod jednym ze numerów: tel. 52 58 58 679, 52 58 58 672.

Brak możliwości zrealizowania sprawy przez Internet. 

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa może być złożone w czasie trwania ciąży. Rodzice dziecka muszą złożyć takie oświadczenie osobiście w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego.

Usługa jest bezpłatna.

Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.

Urząd Stanu Cywilnego w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9 -15, budynek A, pokój 3, tel. 52 58 58 679, 52 58 58 672.

Odwołanie nie przysługuje.

Art. 72-83 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2020 poz. 1359).

1. Jeżeli dziecko urodzi się w trwającym małżeństwie albo przed upływem 300 dni od jego ustania, unieważnienia albo sądowej separacji - domniemywa się, że dziecko pochodzi od męża matki.

2. Osoba, która ukończyła lat 16 a nie ukończyła lat 18 oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć tylko przed sądem opiekuńczym.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (RODO-TUTAJ)