Translate:
Sprawy
obywatelskie
Strona główna / Sprawy obywatelskie / Urząd Stanu Cywilnego
pdf
Zgłoszenie urodzenia dziecka

karta nr: UMB90

Jeśli urodzi ci się dziecko w Bydgoszczy, zgłoś je do urzędu stanu cywilnego (USC). Kierownik urzędu zarejestruje narodziny dziecka, przekaże ci jego numer PESEL i zamelduje je.

Zgłoszenia można dokonać elektronicznie. Pamiętaj o założeniu profilu zaufanego. W serwisie obywatel.gov.pl narodziny dziecka zgłosisz TUTAJ

Matka lub ojciec dziecka, którzy mają pełną zdolność do czynności prawnych. W USC Bydgoszcz można zgłosić wyłącznie dziecko urodzone w Bydgoszczy. Ojciec dziecka powinien wcześniej złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa, jeśli nie jest mężem matki dziecka. Tylko wtedy kierownik USC może przyjąć zgłoszenie urodzenia od ojca dziecka i wpisać jego dane do aktu urodzenia dziecka. Takie oświadczenie ojciec dziecka może złożyć przed:

1. Kierownikiem dowolnego urzędu stanu cywilnego

2. Konsulem Rzeczypospolitej Polskiej

3. Sądem

Aby oświadczenie było ważne, matka dziecka powinna je potwierdzić w ciągu 3 miesięcy, licząc od daty złożenia przez ojca oświadczenia. Zgłoszenia narodzin dziecka należy dokonać przez Internet, osobiście lub przez pełnomocnika - druk pełnomocnictwa dostępny jest TUTAJ

1. Rejestracja narodzin dziecka przez Internet:

A. Login z hasłem do profilu zaufanego

B. Podpis kwalifikowany

C. e-dowód.

2. Rejestracja osobiście w siedzibie urzędu:

A. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),

B. Jeśli załatwiasz sprawę przez pełnomocnika – przygotuj pełnomocnictwo.

1. Całą sprawę zrealizuj przez Internet, bez konieczności wizyt w Urzędzie. Pamiętaj, aby najpierw założyć profil zaufany na obywatel.gov.pl. Po założeniu profilu sprawę zrealizujesz TUTAJ

2. W celu uzyskania pomocy i umówienia się na wizytę w urzędzie zadzwoń pod jeden ze wskazanych numerów telefonu: tel. 52 58 58 679, 52 58 58 672.

W ciągu 21 dni od wystawienia karty urodzenia.

Kartę urodzenia wystawi upoważniona do tego osoba, która odebrała poród – na przykład lekarz lub położna. Przekaże ją do USC najpóźniej 3 dni od jej wystawienia.

Jeśli nie zgłosisz urodzenia dziecka do urzędu w ciągu 21 dni – kierownik USC sam wybierze imię dla twojego dziecka i zarejestruje jego urodzenie. Zrobi to na podstawie karty urodzenia.

W ciągu 21 dni od wystawienia karty urodzenia. Kartę urodzenia wystawi upoważniona do tego osoba, która odebrała poród – na przykład lekarz lub położna. Przekaże ją do USC najpóźniej 3 dni od jej wystawienia. Jeśli nie zgłosisz urodzenia dziecka do urzędu w ciągu 21 dni – kierownik USC sam wybierze imię dla twojego dziecka i zarejestruje jego urodzenie. Zrobi to na podstawie karty urodzenia.

Usługa jest bezpłatna.

1. Rejestracja narodzin dziecka przez Internet:

A. Kierownik USC sporządza akt urodzenia w następnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia urodzenia – pod warunkiem, że otrzymał kartę urodzenia dziecka. Pamiętaj, że:

a) Wybrany przez ciebie sposób odebrania dokumentów z urzędu wpłynie na czas oczekiwania

b) Kierownik USC może potrzebować od ciebie wyjaśnień. Podaj w zgłoszeniu swój adres e-mail i numer telefonu – może to przyspieszyć załatwienie sprawy.

B. Sposób odebrania dokumentów wybierasz w zgłoszeniu. Masz 3 możliwości odbioru:

a) Na skrzynkę ePUAP

b) Pocztą tradycyjną

c) Osobiście w urzędzie.

2. Rejestracja osobiście w siedzibie urzędu: dokumenty otrzymasz w dniu zgłoszenia urodzenia.

Nie ma sformalizowanej listy imion, które możesz nadać dziecku, ale weź pod uwagę ograniczenia:

1. Nie możesz nadać dziecku więcej niż 2 imion

2. Imię nie może być ośmieszające ani nieprzyzwoite

3. Imię nie może być zgłoszone w formie zdrobniałej

Możesz wybrać imię lub imiona obce niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka. Może to być imię, które nie wskazuje jednoznacznie na płeć, ale powszechnie przypisuje się je do danej płci. Kierownik USC może odmówić przyjęcia wybranych przez ciebie imion dla dziecka. Może tak się stać, gdy uzna, że imiona nie spełniają wymagań, które są wymienione wyżej. W takiej sytuacji kierownik USC z urzędu wybierze imię dziecka. Dzięki temu zarejestruje urodzenie od razu. Dostaniesz wtedy decyzję administracyjną. Jeśli kierownik USC wyda ci taką decyzję – masz 14 dni, żeby się od niej odwołać do wojewody. Odwołanie zanieś do kierownika USC, który wydał decyzję.

Jeśli dziecko urodziło się martwe – zgłoś jego urodzenie w ciągu 3 dni od wystawienia karty martwego urodzenia. Kartę martwego urodzenia wystawi upoważniona do tego osoba, która odebrała poród – na przykład lekarz lub położna – i przekaże ją do USC w ciągu 1 dnia od jej wystawienia. Karta martwego urodzenia dziecka zostanie przekazana do USC, jeśli lekarz ustali płeć dziecka. Tylko wtedy można zarejestrować urodzenie w USC. W takiej sytuacji kierownik USC sporządzi akt urodzenia dziecka z adnotacją, że urodziło się martwe. Nie jest wtedy sporządzany akt zgonu. Jeśli płeć dziecka nie została ustalona – karta martwego urodzenia nie jest przekazywana do USC. Jeśli jesteś osobą uprawnioną do pochówku (na przykład rodzicem dziecka) – lekarz może wystawić na twój wniosek kartę zgonu. Taka karta umożliwi ci pochowanie dziecka bez rejestracji zgonu w USC.

Urząd Stanu Cywilnego w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9 -15, budynek A, pokój 3, tel. 52 58 58 679, 52 58 58 672.

Odwołanie nie przysługuje.

Art. 52 i kolejne ustawy z dnia  28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2022 poz. 1681 t.j.)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (RODO-TUTAJ)