Translate:
Sprawy
obywatelskie
Strona główna / Sprawy obywatelskie / Urząd Stanu Cywilnego
Zmiana imienia lub imion dziecka do 6 miesięcy od zarejestrowania dziecka

karta nr: UMB41

Czy zmieniłeś zdanie w sprawie wyboru imienia dziecka i nie minęło 6 miesięcy od chwili sporządzenia aktu urodzenia? Tutaj wyjaśniamy, jak można dokonać zmiany.

Złożenie oświadczenia o zmianie imienia dziecka może nastąpić wyłącznie osobiście przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, a poza granicami kraju osobiście przed Konsulem Rzeczypospolitej Polskiej. 

O zmianę imienia dziecka występują oboje rodzice.

Oświadczenie o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia może być złożone nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia. Nie jest wymagane uzasadnienie.

Rodzice przedstawiają do wglądu aktualny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Zmiana imienia możliwa jest jedynie podczas wizyty osobistej w Urzędzie Miasta Bydgoszczy. Nie ma możliwości zrealizowania sprawy przez Internet lub za pośrednictwem poczty. Konieczne jest wcześniejsze  umówienie się na wizytę do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: 

1. telefonicznie: (52) 58-58-671, (52) 58-58-692, (52)58-58-693 

2. mailowo: agnieszka.jedrzejczak@um.bydgoszcz.pl, anna.mitura@um.bydgoszcz.pl, karolina.lech@um.bydgoszcz.pl

1.Opłata skarbowa za czynności urzędowe: 11 zł

2.Opłatę wnosi się na konto: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr konta 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000, tytułem: "opłata USC zmiana imienia do 6 miesięcy"

Jeśli jesteś cudzoziemcem i nie władasz biegle językiem polskim oświadczenie musisz złożyć 

w obecność tłumacza przysięgłego.

Po umówieniu wizyty sprawę zrealizujemy od ręki.

Urząd Stanu Cywilnego w Bydgoszczy mieści się  przy ul. Grudziądzkiej 9-14, bud. A. pokój 6.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (RODO-TUTAJ)

Art.70 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2022 poz. 1681 t.j.).

Inne czynności kierownika usc
Zmiana imienia lub imion dziecka do 6 miesięcy od zarejestrowania dziecka