Translate:
Sprawy
obywatelskie
Strona główna / Sprawy obywatelskie / Urząd Stanu Cywilnego
Tłumaczenie pomocnicze odpisu skróconego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia

karta nr: UMB122

Jeżeli potrzebujesz tłumaczenia odpisu skróconego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia o stanie cywilnym czy zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa możesz poprosić USC o wielojęzyczny standardowy formularz dostępny we wszystkich językach urzędowych UE. Tutaj wyjaśniamy, jak je dostać.

1. Do wglądu aktualny dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport, jeżeli składasz wniosek osobiście

2. Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza dostępny TUTAJ

3. Dowód opłaty skarbowej

4. Jeżeli wniosek o wielojęzyczny standardowy formularz składany jest po wydaniu dokumentu, który ma zostać przetłumaczony, należy załączyć go do wniosku

1. Osobiście w USC.

2. Listownie wysyłając wniosek wraz z załącznikami na adres USC: 85-130 Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 9-15

1. Osoba, której dokument dotyczy (w przypadku uzyskania tłumaczenia zaświadczenia o stanie cywilnym lub zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą)

2. Osoba, której akt dotyczy, jej małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy, opiekun oraz osoba, która wykaże w tym interes prawny (w przypadku uzyskania tłumaczenia odpisu skróconego aktu stanu cywilnego)

Opłata skarbowa wynosi 17,00 zł. Opłatę należy uiścić na konto: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Księgowości, nr 33 1240 6452 1111 0010 4788 0697, tytułem: wydanie wielojęzycznego standardowego formularza. Dowód opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

1. Do 7 dni roboczych  od daty złożenia wniosku (dotyczy wydania wielojęzycznego formularza do dokumentu przechowywanego w tutejszym USC)

2. Do 10 dni roboczych od daty złożenia wniosku (dotyczy wydania wielojęzycznego formularza do dokumentu przechowywanego w innych USC)

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz:

1. Pokój 1, tel.: 52 58 58 673, 52 58 58 674 (zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą), 

2. Pokój 6, tel.: 52 58 58 692, 52 58 58 671, 52 58 58 693 (zaświadczenie o stanie cywilnym), 

3. Pokój 7, tel.: 52 58 58 678 (odpis skrócony aktu stanu cywilnego).

Nie dotyczy.

Art. 1 – 9 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 860).

Wydanie wielojęzycznego standardowego formularza dotyczy tłumaczenia pomocniczego do odpisów skróconych aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu, zaświadczenia o stanie cywilnym, zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa. Celem wydania wielojęzycznego standardowego formularza jest ułatwienie tłumaczenia dokumentu urzędowego, do którego jest załączony i dotyczy on języków urzędowych Unii Europejskiej. Organ, któremu dokument urzędowy jest przekładany, może jednak zażądać tłumaczenia lub transliteracji informacji zawartych w formularzu.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (RODO-TUTAJ)

Tłumaczenie pomocnicze odpisu skróconego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia