Translate:
Sprawy
obywatelskie
Strona główna / Sprawy obywatelskie / Urząd Stanu Cywilnego
pdf
Zgłoszenie zgonu

karta nr: UMB77

Jeśli umrze Tobie ktoś bliski w Bydgoszczy, zgłoś zgon do urzędu stanu cywilnego (USC). Kierownik urzędu zarejestruje zgon na podstawie karty zgonu, przekaże odpis skrócony aktu zgonu oraz wypełni kartę przeznaczoną dla administracji cmentarza.

Zgonu osoby zmarłej w Bydgoszczy dokonujesz osobiście w USC w Bydgoszczy. 

Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:

1. Małżonek.

2. Krewni zstępni.

3. Krewni wstępni.

4. Krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa.

5. Powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

6. Inne osoby, które dobrowolnie się do tego zobowiążą.

Musisz przygotować  następujące dokumenty:

1. Kartę zgonu wydaną przez służbę zdrowia.

2. Dokument tożsamości osoby zmarłej (dowód osobisty lub paszport).

3. Pełnomocnictwo - jeśli załatwiasz sprawę przez pełnomocnika. 

Do wglądu:

1. Dokument stwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej zgon.

2. Dokument stwierdzający tożsamość współmałżonka osoby zmarłej.

Przyjdź do urzędu z dokumentami bez konieczności umówienia się telefonicznie na wizytę. W celu uzyskania pomocy zadzwoń pod jeden ze wskazanych numerów telefonu:  52 58 58 675, 52 58 58 676, 52 58 59 106.

W ciągu 3 dni od wystawienia karty zgonu. Kartę zgonu wystawi upoważniona do tego osoba, która stwierdziła zgon (lekarz).

Usługa jest bezpłatna.

Dokumenty otrzymasz w dniu zgłoszenia zgonu.

Urząd Stanu Cywilnego w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9 -15, budynek A, pokój 5, tel. 52 58 58 675, 52 58 58 676, 52 58 59 106

Nie przysługuje

Art. 92 - 95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2023 poz. 1378 t.j.) oraz art.10 ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U.2020 poz. 1947 t.j.)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (RODO-TUTAJ)