Translate:
Sprawy
obywatelskie
Strona główna / Sprawy obywatelskie / Urząd Stanu Cywilnego
Zmiana imienia i nazwiska

karta nr: UMB40

Czy zaistniały ważne powody do zmiany Twojego imienia lub nazwiska w trybie administracyjnym? Pamiętaj, że nazwisko jest dobrem osobistym przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Tutaj wyjaśniamy, jak można dokonać zmiany w trybie administracyjnym na wniosek z uzasadnieniem.

O zmianę imienia lub nazwiska można wystąpić do dowolnego Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, osobiście lub korespondencyjnie,  a poza granicami kraju za pośrednictwem Konsula Rzeczypospolitej Polskiej ze wskazaniem Kierownika USC  w Polsce .

O zmianę imienia lub nazwiska występuje wyłącznie osoba posiadająca obywatelstwo polskie, pełnoletnia z ważnym dokumentem tożsamości.

Ponadto: cudzoziemcy niemający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli mają w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania oraz cudzoziemcy, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy.

O zmianę imienia lub nazwiska dziecka występują zgodnie obydwoje rodzice lub przedstawiciel ustawowy. Zgoda powinna być wyrażona osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. W przypadku braku porozumienia między rodzicami, każde z rodziców może wystąpić do sądu opiekuńczego o jednorazową zgodę na zmianę imienia lub nazwiska. W przypadku rodziny zastępczej wymagana jest obligatoryjnie zgoda Sądu. Jeśli  dziecko ukończyło 13 lat dodatkowo wymagana jest jego obecność i zgoda.

Zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego. Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

1. Imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka.

2. Na imię lub nazwisko używane.

3. Na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione.

4. Na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

Zmiany imienia lub nazwiska cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, można dokonać wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego.

Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku.

Wniosek możesz złożyć:

1. Osobiście. Konieczne jest wcześniejsze umówienie się na wizytę w celu złożenia wniosku do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Bydgoszczy

telefonicznie: (52) 58-58-671, (52) 58-58-692, (52)58-58-693 

2.Osoby zamieszkałe w Polsce: korespondencyjnie. Wniosek można wysłać na adres: Urząd Stanu Cywilnego w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz

3. Osoby zamieszkałe poza granicami kraju: do konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek powinien zawierać załączniki, które potwierdzają zawarte w uzasadnieniu argumenty. W zależności od uzasadnienia, mogą to być np.:

1. Dokumenty potwierdzające  używanie imienia lub nazwiska o nowym brzmieniu np. Wisniewski na Wiśniewski, Spiewak na Śpiewak. W innym przypadku będą to dokumenty potwierdzające zmianę nazwiska lub imienia poza granicami kraju (decyzje z innych państw).

2. Dokumenty potwierdzające podwójne obywatelstwo ( dowód osobisty, prawo jazdy z innego kraju)

3. Dokumenty potwierdzające używanie imion w życiu codziennym ( np. inny zapis w akcie stanu cywilnego – inny zapis w świadectwach szkolnych, świadectwach pracy Lucjan - Łucjan, Marzena-Marzenna). 

4. Ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). 

 

Wniosek powinien zawierać informacje, które będą mogły być obiektywnie sprawdzone i ocenione. Wniosek i oświadczenia znajdziesz TUTAJ

1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji  37 zł

2. Opłatę wnosi się na konto: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr konta 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000, tytułem: "zmiana nazwiska"

Wydanie decyzji następuje w terminie  miesiąca od daty złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy. 

W przypadku wydania decyzji odmownej, przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Zanim wystąpisz z wnioskiem o zmianę nazwiska skonsultuj się z pracownikiem USC.

 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (RODO-TUTAJ)

Art.4, art.12 ustawy z dnia 17 października 2008 roku- O zmianie imienia lub nazwiska (Dz. U. 2021, poz.1988 t.j.).  

Decyzja o zmianie nazwiska i (lub) imienia