Translate:
Sprawy
obywatelskie
Strona główna / Sprawy obywatelskie / Urząd Stanu Cywilnego
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

karta nr: UMB72

Jeśli akt nie zawiera wszystkich danych, możesz wystąpić o uzupełnienie aktu urodzenia, aktu małżeństwa lub aktu zgonu. Tutaj wyjaśniamy, jak to zrobić.

1. Wniosek możesz złożyć przez platformę e-PUAP poprzez stronę obywatel.gov.pl. korzystając z pisma ogólnego TUTAJ

2. Listownie:

A. Pobierz, wypełnij i podpisz wniosek o uzupełnienie dostępny TUTAJ

B. Dodaj załączniki wraz z dowodem opłaty skarbowej.

C. Wyślij na adres: Urząd Stanu Cywilnego w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz     

5. Osobiście: w przypadku wizyty osobistej, należy umówić się w USC na termin wizyty (52) 58-58-671, (52) 58-58-692, (52) 58-58-693)

 Zanim wystąpisz z wnioskiem konieczna jest wcześniejsza konsultacja z pracownikiem USC, aby dokonać analizy i zasadności uzupełnienia aktu.

Dokument stanowiący podstawę do uzupełnienia aktu określony przez pracownika USC (może to być akt stanu cywilnego stwierdzający zdarzenie wcześniejsze dotyczące danej osoby, zagraniczny dokument stanu cywilnego, jeśli stwierdza zdarzenie wcześniejsze i dotyczy tej osoby lub jej wstępnych, inne dokumenty mające wpływ na stan cywilny, uwierzytelniony odpis dokumentu archiwalnego stanu cywilnego wydany przez Archiwum Państwowe).

1. Osoba, której akt dotyczy lub jej przedstawiciel ustawowy.

2. Osoba mająca interes prawny, prokurator. 

1. Opłata skarbowa wynosi 39 zł 

2. Jeżeli składasz wniosek przez Internet płatności dokonasz w formie elektronicznej. 

3. Jeżeli składasz wniosek listownie lub w urzędzie,  opłaty możesz dokonać przelewem na konto: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr konta 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000, tytułem: uzupełnienie aktu USC, dowód opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Jeżeli to możliwe akt zostanie uzupełniony niezwłocznie, w przypadku migracji aktów z innych USC do jednego miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Urząd Stanu Cywilnego, w którym jest zarejestrowany akt według miejsca zdarzenia.

W przypadku wydania decyzji o odmowie uzupełnienia aktu, przysługuje Tobie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Art. 37 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2023 poz. 1378 t.j.)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (RODO-TUTAJ)

Odpis aktu stanu cywilnego
Odpis zupełny aktu stanu cywilnego po uzupełnieniu