Translate:
Sprawy
obywatelskie
Strona główna / Sprawy obywatelskie / Urząd Stanu Cywilnego
Powrót do nazwiska po rozwodzie w ciągu 3 m-cy od prawomocnego wyroku

karta nr: UMB121

Jeśli jesteś po rozwodzie i chcesz wrócić do nazwiska, które było przez ciebie noszone przed ślubem, umów się na wizytę w Urzędzie Stanu Cywilnego. Tutaj wyjaśniamy, jak to zrobić.

1. Do wglądu aktualny dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport

2. Dowód opłaty skarbowej

Osobiście, składając oświadczenie przed Kierownikiem USC do protokołu przygotowanego przez pracownika urzędu.

Każdy, kto po ślubie zmienił swoje nazwisko, następnie się rozwiódł i chce wrócić do nazwiska, które nosił przed ślubem.

Opłata skarbowa wynosi 11,00 zł. Opłaty można dokonać przelewem na konto: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000, tytułem: powrót do nazwiska noszonego przed ślubem

Sprawę załatwia się niezwłocznie.

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz, pokój 6, tel.: 52 58 58 692, 52 58 58 671, 52 58 58 693.

W przypadku wydania decyzji o odmowie przyjęcia oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 

Art. 59 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U.2020.1359 t.j.)

Oświadczenie o powrocie po rozwodzie do nazwiska noszonego przed ślubem składa się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego , a za granicą przed Konsulem Rzeczypospolitej Polskiej. Oświadczenie składa się w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie. Po upływie tego terminu zmiana noszonego nazwiska jest możliwa wyłącznie w trybie administracyjnej zmiana nazwiska. Patrz karta usługi: Zmiana imienia i nazwiska.

 

 

Uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem: 52 58 58 692, 52 58 58 693, 52 58 58 671 celem sprawdzenia czy sąd przesłał do USC wyrok orzekający rozwód.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (RODO-TUTAJ)

Inne czynności kierownika usc
Powrót do nazwiska po rozwodzie w ciągu 3 m-cy od prawomocnego wyroku