Translate:
Sprawy
obywatelskie
Strona główna / Sprawy obywatelskie / Urząd Stanu Cywilnego
pdf
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

karta nr: UMB76

Zbliża się Jubileusz 50-lecia ślubu? Z tej okazji można wystąpić o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Zgłoszenia może dokonać jedno z małżonków lub osoba bliska. Wniosek dostępny TUTAJ

1. Wniosek możesz złożyć:

A. Przez Internet poprzez gov.pl (Wyślij pismo ogólne). Konieczne jest założenie profilu zaufanego. 

B. Przesłać na adres mailowy usc@um.bydgoszcz.pl

C. Złożyć osobiście w USC.

D. Przesłać pocztą na adres: Urząd Stanu Cywilnego, ul. Grudziądzka 9-15, 85-950 Bydgoszcz.

2. Z uwagi na pandemię  wizytę musicie uzgodnić  telefonicznie. Konieczne jest określenie dnia i godziny przybycia. Prosimy, aby nie przychodzić do Urzędu Stanu Cywilnego bez uprzedniego umówienia wizyty.

Do wniosku wpisuje się następujące dane osobowe małżonków:

1. Numery PESEL.

2. Imiona i nazwiska.

3. Imiona rodziców.

4. Datę i miejsce urodzenia.

5. Miejsce zamieszkania.

6. Datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego.

Nie wymaga się przedstawienia odpisu aktu małżeństwa.

Wniosek o przyznanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie składa się z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem z uwagi na długi czas oczekiwania na przyznanie medali.

Nie pobiera się opłat.

Czas oczekiwania na przyznanie medali wynosi około pół roku.

Urząd Stanu Cywilnego w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9 -15, budynek A, pokój 2, tel. 52 58 59 182 lub 52 58 58 673

Odwołanie nie przysługuje.

Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. 2020, poz. 138 t. j.)

Wniosek o przyznanie medali składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca zameldowania Jubilatów. Jubilaci zameldowani w Bydgoszczy składają wniosek do Urzędu Miasta Bydgoszczy. Jeżeli Jubilaci są zameldowani w innej miejscowości muszą wystąpić do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla danego Urzędu Miasta lub Gminy.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (RODO-TUTAJ)