Translate:
Sprawy
obywatelskie
Strona główna / Sprawy obywatelskie / Urząd Stanu Cywilnego
Zaświadczenie o stanie cywilnym

karta nr: UMB124

Jeżeli potrzebujesz dokumentu potwierdzającego twój aktualny stan cywilny, nie musisz już pobierać kilku odpisów aktów stanu cywilnego. Wystarczy ci jeden dokument – zaświadczenie o stanie cywilnym. Możesz je wykorzystać zarówno w kraju, jak i za granicą, na przykład do spraw podatkowych, ubezpieczeniowych, socjalnych lub do banku celem uzyskania kredytu. Tutaj wyjaśniamy, jak je dostać.

Zaświadczenie o stanie cywilnym możesz uzyskać poprzez stronę obywatel.gov.pl. Pamiętaj o założeniu profilu zaufanego. W serwisie obywatel.gov.pl wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym uzyskasz TUTAJ.

Pobierz, wypełnij i podpisz wniosek o zaświadczenie o stanie cywilnym dostępny TUTAJ.

Podanie należy złożyć osobiście w USC lub przesłać wraz z dowodem wpłaty na adres USC: 85-130 Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 9-15.

Jeżeli składasz wniosek osobiście, przygotuj do wglądu aktualny dokument tożsamości- dowód osobisty lub paszport.

1. W formie dokumentu elektronicznego. Zaświadczenie przesłane na skrzynkę Gov (ePUAP) jest dokumentem elektronicznym PDF. Nie należy go drukować, tylko przekazać dalej w formie elektronicznej. Wydruk nie ma mocy prawnej i odbiorca może go nie uznać.

2. Osobiście w USC, w którym złożyłeś wniosek.

2. Listownie

Wyłącznie osoba, której zaświadczenie dotyczy.

Opłata skarbowa wynosi 38 zł. Jeżeli składasz wniosek przez Internet płatności dokonasz w formie elektronicznej. Jeżeli składasz wniosek listownie lub w urzędzie opłaty można dokonać przelewem na konto: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000  lub osobiście w opłatomacie przy ul. Grudziądzkiej 9. Dowód opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Jeżeli to możliwe dokument zostanie wydany od razu. Aby było to możliwe akt stanu cywilnego, na podstawie którego zostanie wydane zaświadczenie, musi być w rejestrze stanu cywilnego. Jeżeli go tam nie ma dokument otrzymasz:

1. Do 7 dni roboczych od złożenia wniosku – jeżeli twój akt stanu cywilnego jest przechowywany w USC do którego złożyłeś wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

2. Do 10 dni roboczych od złożenia wniosku - jeżeli twój akt stanu cywilnego nie jest przechowywany w USC do którego złożyłeś wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz, pokój 6, tel.: 52 58 58 692, 52 58 58 671, 52 58 58 693.

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania zaświadczenia o stanie cywilnym, przysługuje ci prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Art. 44 i art. 49 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach  stanu cywilnego (Dz.U. 2022 poz 1681 t.j.)

Zaświadczenie o stanie cywilnym jest ważne 6 miesięcy. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym zawiera oświadczenie, że nie ma żadnych okoliczności, które mogą mieć wpływ na stan cywilny osoby składającej wniosek, a nie zostały one zgłoszone do USC. Przykładem może być sytuacja, w której małżeństwo zostało zawarte za granicą, a fakt ten nie został zgłoszony w polskim USC. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

Zaświadczenie o stanie cywilnym nie jest dokumentem do zawarcia małżeństwa wyznaniowego (konkordatowego). Patrz karta usługi: Małżeństwo wyznaniowe - zawarcie związku małżeńskiego.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (RODO-TUTAJ)

Zaświadczenia wydawane przez kierownika usc
Zaświadczenie o stanie cywilnym