logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie (USC-II.0143.7.1.2016)

Podstawa prawna

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004  roku (Dz. U. z 2004 roku, Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.). oraz ustawa z 16  października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25.t.j.)

Wymagane dokumenty

  • Wniosek

Opłaty

Nie pobiera się

Termin

Do 180 dni

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje

Sprawy te załatwia się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, budynek A, pokój 1 lub 2, tel. 52 58 59 182, 52 58 58 673, 52 58 58 674.

Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują   się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018 roku.