logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Oświadczenie o uznaniu dziecka (USC-I.0143.2.1.2016)

Podstawa prawna

Art. 72-83 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2017 poz. 682)

 

Wymagane dokumenty

Do wglądu: dokumenty tożsamości rodziców dziecka

Opłaty

Nie pobiera się

Termin

Od ręki (w sprawach skomplikowanych do 3 miesięcy)

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje

Oświadczenie o uznaniu dziecka składa się Urzędzie Stanu Cywilnego w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9–15, budynek A, pokój 3, telefon 52 58 58 672,679.

Dla skuteczności złożonego przez ojca oświadczenia niezbędne jest wyrażenie przez matkę dziecka zgody na uznanie.

W przypadku uznania dziecka po sporządzeniu jego aktu - karta usługi: Uznanie dziecka po sporządzeniu aktu urodzenia.

Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018 roku.


Formularze do pobrania