logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Sprostowanie aktu stanu cywilnego (USC-III.0143.4.1.2016)

Podstawa prawna

Art. 35 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2020 poz. 463 t.j)

Wymagane dokumenty

  • Wnioskodawca przedstawia do wglądu dokument stwierdzający tożsamość
  • Wniosek
  • Dokument stanowiący podstawę do sprostowania, określony przez pracownika USC

Opłaty

W wyniku  sprostowania aktu stanu cywilnego wydawany jest odpis zupełny aktu - 39 zł.,

Opłatę skarbową wnosi się na konto: 

 

Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i   Opłat Lokalnych:

 

52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 

 

Opłatę uiścić można u inkasenta przy ul. Grudziądzkiej   16 lub w opłatomacie znajdującym się na terenie urzędu.

Termin

Do miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch   miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

Dodatkowe informacje

Od decyzji o odmowie   sprostowania aktu stanu cywilnego przysługuje stronie prawo wniesienia   odwołania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od daty jej   doręczenia.

Odwołanie wnosi się za   pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Obowiązek   informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018 roku.