logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zaświadczenie o stanie cywilnym (USC-III.0143.11.1.2016)

Podstawa prawna

Art. 44 i art. 49 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach  stanu cywilnego

(Dz.U. 2020 poz 463 t.j.)

Wymagane dokumenty

  • Wnioskodawca   przedstawia do wglądu dokument stwierdzający tożsamość

  • Wniosek

Opłaty

- wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 38 zł.

Opłatę  skarbową wnosi się na konto: 

 

Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych:

 

52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 

Opłatę można  uiścić u inkasenta przy ul. Grudziądzkiej 16 lub w opłatomacie znajdującym się  na terenie urzędu.

Termin

Wydanie  zaświadczenia  następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w  terminie do 10 dni od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie wniosków oraz wydawanie zaświadczeń  odbywa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, budynek A, pokój 6, telefon 52 58 58 671, 52 58 58 692, 52 58 58 693.

Zaświadczenie o stanie cywilnym ważne jest 6 miesięcy  od daty jego wydania.

 

Zaświadczenie o stanie cywilnym  wydawane jest osobie, której dotyczy.

Zaświadczenie o stanie cywilnym nie jest zaświadczeniem wymaganym do zawarcia małżeństwa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (zarówno w urzędzie jak i w kościele).

(Patrz:  karta usługi nr 1 i 2)

Obowiązek  informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują   się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018 roku.