logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą (USC-II.0143.4.1.2016)

Podstawa prawna

Art. 83 oraz art. 89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 463 t.j.)

Wymagane dokumenty

Do wglądu:

  • Dokument stwierdzający tożsamość
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek
  • Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polskim dokonanym u tłumacza przysięgłego

Opłaty

Za wydanie zaświadczenia: 38,00 zł.

na konto:

Urząd Miasta Bydgoszczy

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Nr 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

Termin

14 dni od złożenia wniosku

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy

Wniosek do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie wniosków oraz wydawanie zaświadczeń odbywa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, budynek A, pokój 1 lub 2, telefon 52 58 58 673, 52 58 58 674, 52 58 59 182.

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą jest ważne sześć miesięcy od daty jego wydania.

Dokument można uzyskać tylko osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bydgoszczy lub za pośrednictwem polskiej placówki dyplomatycznej za granicą.

 

Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018 roku.

Formularze do pobrania