logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zgłoszenie zgonu (USC-I.0143.4.1.2016)

Podstawa prawna

Art. 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2020.463 t.j.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U.2017 poz. 912,1669)

Wymagane dokumenty

1.Karta zgonu wydana przez służbę zdrowia.

2.Dokument tożsamości osoby zmarłej.

Do wglądu:

  • dokument stwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej zgon

  • dokument stwierdzający tożsamość współmałżonka osoby zmarłej

Opłaty

Nie pobiera się

Termin

Od ręki

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje

Rejestracji zgonu dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, budynek A, pokój 5, telefon 52 58 58 675, 52 58 58 676.

Zgłoszenia zgonu dokonuje się w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu

Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:

  • małżonek

  • krewni zstępni

  • krewni wstępni

  • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa

  • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia

  • inne osoby, które dobrowolnie się do tego zobowiążą.

Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018 roku.