logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zmiana imienia dziecka (do 6 m-cy) (USC-III.0143.6.1.2016)

Podstawa prawna

Art. 70 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu   cywilnego (Dz. U. 2020 poz. 463 t.j.)

Wymagane dokumenty

  • Rodzice przedstawiają do wglądu dokumenty stwierdzające tożsamość.

Opłaty

Od  czynności urzędowej (oświadczenia) pobiera się opłatę skarbową w wysokości 11 zł. 

 

Opłatę  skarbową wnosi się na konto: 

 

Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych:

 

52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 

Opłatę można   uiścić u inkasenta przy ul. Grudziądzkiej 16 lub w opłatomacie znajdującym się  na terenie urzędu.

Termin

Od ręki

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje

Oświadczenie o zmianie imienia dziecka składa się w Urzędzie Stanu   Cywilnego w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, budynek A, pokój 6, tel. 52 58 58 671, 52 58 58 692, 52 58 58 693.

Oświadczenie o zmianie imienia lub imion  dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia może być złożone nie później niż w   ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia.

Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują   się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018r.